how to create your own website for free

MOTO

" DARI ANGGOTA UNTUK ANGGOTA " 

" KOSPEK menjadi koperasi yang berdaya maju, menyediakan perkhidmatan yang berkualiti tinggi, mesra pelanggan serta mencapai perolehan kasar RM 20 juta menjelang tahun 2025 "

Mewujudkan pengurusan yang dinamik dengan tadbir urus terbaik, berintegriti, peningkatan ICT dan penyertaan / penerimaan anugerah kualiti

Memastikan operasi perniagaan yang sedia ada di tambah baik


Merancang serta membangunkan perniagaan baru yang berpotensi menjanakan keuntungan yang lebih kepada KOSPEK


Memastikan perolehan kasar dan keuntungan bersih meningkat setiap tahun


Mempertingkatkan tahap kepuasan pelanggan dalaman dan luaran


Menjalinkan hubungan baik dan kerjasama erat dengan koperasi-koperasi yang sedia ada

ALAMAT

WISMA KOSPEK MBK Berhad
B-822, Tingkat 1, Jalan Bukit Ubi, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur

HUBUNGI

Telefon :09-5156416 / 09-5156418
Faks : 09-5156417
Email : kospekmbk263@gmail.com